Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANTIKORUPCINĖ KONSTITUCINĖ PARTIJA

ANTI-CORRUPTION CONSTITUTIONAL PARTY

 

          Pasaulio Lietuvių Nacionalinio 72 val. Streiko prieš politinę ir teisinę korupciją pagrindai:

NUSKURDINTOS VISUOMENĖS STRATEGINIS    PAREIŠKIMAS

                                                                 

                 

       

 

 

 

 
              Lietuvos Respublikos Prezidentei J.E Daliai GRYBAUSKAITEI
                                 ( atsiliepta tik 2016-06-14d. Nr ( ID-2103)-2d-2994 )
 
                                Lietuvos Respublikos Generaliniam Prokurorui,
                            Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei,
                            Lietuvos Respublikos Vyriausybės Premjerui,
                            Lietuvos Aukščiausiojo teismo  Pirmininkui ( atsiliepta),
                            Lietuvos Konstitucinio Teismo Pirmininkui ( atsiliepta),
                            Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo Pirmininkui ( atsiliepta),
 
 
                              PRIVALOME VISI PADĖTI KONSTITUCIJOS GARANTUI LIKVIDUOTI POLITINĘ ir  TEISINĘ KORUPCIJĄ.
                            .                                         
 
 
                            2015-2016m.m.
                Prašome priimti stambios valstybinės: 
 
                    1.     POLITINĖS KORUPCIJOS KLAUSIMAIS:
                            Seimo narių ( kaip pasienio traktoristai tampa milijonieriais ir vos ne
                            valstybės vadovais), ministrų, ir  ministerijų , Lietuvos 
                             savivaldybių, korupcijos klausimais, kurie per tarybas korumpuotų        
                            partijų dėka  per Tarybų sprendimus,  "teisėtai" užvaldė savivaldybių
                            STRATEGINES ŽEMES ir  OBJEKTUS .
 
                   2.      REGIONINIŲ  PROKURATŪRŲ STAGNACIJS KLAUSIMAIS:
                             Priimti  regioninių  Vyr. prokurorų,  advokatų,  korupcijos     
                             atsakomybės klausimais, kurie tiesiogiai  savanaudiškai neatlieka  
                             tiesiogines pareigas.Į skundus nereaguoja ir FAKTIŠKAI NETIKRINA ,
                             arba atsirašo be patikrinimų kaip eilinėms kaimo bobutėms, tiesiog
                             atklieka eilinio paštininko vaidmenį. Nebėra kam pasiskūsti.
 
                    3.     ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ  NEVEIKIMŲ KLAUSIMAIS:
                             STAGNACIJA: Nekompetetingumas, ir absoliutus neveikimas,
                             KAI YRA NEVYKDOMI DVEJOPI ĮSITEISĖJĘ SPRENDIMAI, kuriuose
                             nurodyta ne "ĮVYKDYTIsprendimą", o " IŠSPRĘSTI", sudarant
                             korumpuotas sąlygas  valstybės institucijoms visiškai neįvykdyti
                             sprendimų. Turime tris įsiteisėjusius sprendimus, ko pasekoje
                             sugaižtas kelių metų laikas, pinigai, o teismai dirba tuščiai, kad tik gauti                              atlyginimą o ne atkurti teisingumą. Atsiliepė visų teismų vadovai
                            negalėdami paneigti faktų.
 
                   4.     BENDROS KOMPETENCIJOS TEISMŲ KORUPCIJOS KLAUSIMAIS:
                            TEISINGUMAS TIK TURTUOLIŲ NAUDAI: Masiškai klęsti tyčinis
                            nekompetetingumas nevertinant net 165 įrodymus, aferistų ir
                             pažeidėjų naudai. Per 25 metus negalima atkurti teisingumo,. Todėl
                            ( Euromaidanėlis 2)  TAUTOS STREIKAS ( yra vienintelis  vaistas) būtinai  
                            reikalingas ir būs pravestas griežtai pagal Konstitucijos 51 str.
                            Tokių nukentėjusiūjų yra apie 100 000 Respublikos Piliečių.
 
                    5.         ENERGETINIŲ  SAVANAUDIŠKŲ MONOPOLIJŲ LIKVIDAVIMO KLAUSIMAIS:
                             Dėl Respublikos dūjų, elektros, energijos ir vandens tiekimo 
                             monopolijos. Žemėtvarkos ir draustinių korupcijos  klausimais.
 
                 6.        TEISINGUMO MINISTERIJA: Paskutinieji trys teisingumo ministrai
                             neatstovavo teisingumui, dirbo tik savo politinių partijų daugumos
                             lektoratui, pažeidžiant LR Konstituciją suvaržant esamų mažumų
                             ir steigiamų partijų teises , išplečiant teises  pasmirdusiom  
                              "bręžnevinėms " partijoms ekonomiškai sužlugdžiusiom ekonomiką. 
                              PIKTYBIŠKAI NEVYKDO TEISMO SPRENDIMŲ. Antstoliams suteikė
                              galias SAVO vISUOMENĘ REKETUOTI IKI 500 PROCENTŲ.
                             Politinių partijų korupcijos likvidavimo klausimais.
 
                 7.        VALSTYBĖ: Dėl  Vyriausybės nepagrįstų 16 milijardų EUR skolų, kuri
                            ne tik suvertė skolą mums, bet ir negimusiai kartai pasekmių.
 
                 8.         VYRIAUSYBIŲ STAGNACIJA: Dėl konservatorių ir komunistų Vyriausybės                             ministrų kabineto  nekompetetingumo, sužlugdžiusiai verslą,gamybą,  
                            žemės  ūkio vystymą ne tik emigravo apie  1 000 000 gyventojų, bet ir
                            Tautą privedė prie didžiausių savižudybių Europoje.
 
               9.          NEKOMPETETINGŲ TURTUOLIŲ SEIMO KLAUSIMAIS:  
                       1). Kas tik į Seimą nepateko: traktoristai milijonieriai, KGB-stai, komunistai,
                            suvirintojai, artistai, klounų prisikilėlių partija, brėžneviniai
                            funkcionieriai, milijonierai, ir įvairios bukos davatkos, kurie ne su  
                            bukais ir stagnaciniais įstatymais valstybę privedė prie 16 milijardų  
                            skolos, bet ir ne priėmė nė vieno TAUTAI REIKALINGO ĮSTATYMO.
                       2). Tie impotentai nepriėmė nė vieno strateginio įstatymo dėl
                             PERSONALIOS PAREIGŪNŲ : teisėjo, prokuroro, advokato, valstybės  
                            pareigūnų,merų, savivaldybių Tarybos narių ( savanaudiškai užslėpti  
                            sprendimai)  premjero, ministrų, Generalinio prokuroro,
                             ATSAKOMYBĖS.  
 
             10.        NUŽMOGĖJIMAS: VALSTYBĖ BE MORALĖS, ir PATRIOTIZMO SKATINIMO:  
                       1).  Valstybėje absoliučiai negerbiamas joks Pilietis, išskyrus turtuolius.
                       2). Jeigu ministrais gali būti melžėjos, ir autoavarijoje užmušęs du žmones.
                       3). KOMUNISTAI:Nusikalstama partinė veidmainystė: Jeigu užvakar buvo  
                            ne tik  LTSR komunistas,  o vakar socialdemokratas, o šiandie jau ir
                            prie Vyriausybės vairo.
                       4). KONSERVATORIAI: Ši partija senai turėjo būti likviduota, ir lyderiai
                            turėjo iki šiolei sėdėti Likiškių rojuje. Bet jie nebuvo nubausti, nuteisti
                           nes neturėjome nė vieno realaus generalinio prokuroro, už itin
                           nusikalstamą visų lietuvos strateginių objektų PRICHVATIZAVIMA, tame
                           skaičiuje ir Klaipėdos laivynas, Mažeikų Nafta , ir t.t.
                       5). TVARKA ir TEISINGUMAS: nėra nei tvarkos, nei teisingumo, ypač
                           Pasienio savivaldybės daugumos savivaldybėje, kurių dauguma per  
                            įvairius statytinius užvaldė visus strateginius objektus.
                       6)  LIBERALŲ SĄJŪDIS Pats vadovas kitus šmeižęs ėmė stambius kyšius.
                       7). ŽINIASKLAIDA: Jos Respublikoje nebėra nuo 2008 metų. Yra tik politinė
                            ir  užsakomoji komercija, todėl apie eilinį Žmogų ir jo problemas
                            neberašoma.      
  
 
                                LR KONSTITUCIJA:  51str., 33 str.
                                Pasaulio Lietuvių bendruomenėse ya rengiami štabai dėl būsimo 
                            grandiozinio Pasaulio Lietuvių 72 val Nacionalinio įspėjamojo streiko Nr
                           170, dėl  politinės  ir teisinės korupcijos likvidavimo.
                          
 
                                         VISUOMENĖS DĖMESIUI:
          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Prašome oficialiai teikti įrodymus  apie stambią 
                 valstybinę korupcijąją . Padėsime iškelti              
                 baudžiamąsias, civilines ir administracines bylas, to ko
                 nenori, ar nemato: - susigyvenę "brėžneviniai" 
                 prokurorai,veidmainiai turtuoliai advokatai ( nesiimantys 
                 tokių bylų) , vietiniai teisėjai nevertinantys  įrodymų
                 sąžiningo pareiškėjo naudai bijodami būti ne populiarūs , 
                 ar prarasti pareigas....ignoruojant įtakingą skambutį,
                 šiuo atveju mes rasime kitą Konstitucinį būdą.
                 Kovoti prieš korupciją  yra kiekvieno mūsų Konstitucinė
                 pareiga.
               
 
                       Antikorupcinės Konstitucinės Partijos Pirmininkas Justinas BURBA ( 2009 m),
                       Žemaitijos Visuomenės Parlamento Tarybos Prezidentas                    (2000 m).
                       Žemaitijos Prezidentas.                                                                               (2003 m).
 
                       Skype:  STOPUSSR
                       europa5252@gmail.com
                       
       P.S.        1. Vilnius: Buvęs Pirmasis Lietuvoje UAB Įkūrėjas ( 1990-07-31d)
                      2.Klaipėda: Buvęs  Pirmasais Pabaltijo (ir TSRS ), pirmos Tarptautinės Išradimų diegimų
                          eksperimentinės gamyklos statytojas ir savininkas ( 1994-2004 m.m.)
                      3.Žemaitija:2003m.Buvęs Respublikinio Žemaitijos Parlamentas savaitraščio leidėjas ir
                          Vyr.redaktorius
                      4. Danijos Karalystė": Danijos netradicinės energijos koncerno, metano biologinių
                          dųjų ekspertas Pabaltijo valstybėms. Danijos energetikos Agentūra
                         ( Ministerija)1995m.  paskatindama už  pagamintus reaktorius pravedė paramą
                           verslininkui Lietuvos energijos ministerijai, kurie gėdingai pasisavino lėšas.
                      5. Premjeras Dr. B.Lubys: Už Lietuvos valstybės 2 Programų vykdymą skyrė 16 000 000
                          mil. talonų, kuriuos pasisavino Kauno Energetikos instituto paskirtoji komisija.
                      6. Patentas: 1995m. būnant korupcijos išvarytam iš Lietuvos, ir paskelbtam Pasaulio
                          Interpolui, ta pati valstybė atsiuntė Patentą už sukurtas metano biodujas ir 4 rūšių
                          metano reaktorius.
                       7. Energijos konkurso korupcija: iki 2004m. atvykus su dviem pavaduotojais į Vilnių
                           į konkursą kur neginčijamai kaip vienintelis Pabaltijo realus profesionalas turėjome   
                           laimėti konkursą projektui, visiškai nebuvome praleisti per paradines duris.
                           Taip pasielgė ne Gariūnų turgaus davatkos, o valstybės Komisija.   
                      8. ŽEMAITIJOS PRISIKĖLIMAS 1d. knygos autorius        2003m.                 
 
 
                                                     

PRISISTATYMAS

Nr.1. Pirmoji  Pabaltijo Tarptautinių išradimų diegimų gamyklos  UAB " BURBA ir Ko" statyba
Nr.2. Mitingai prieš tyčinį skurdinimą, politinį - ir teisėtvarkos korupciją,
Nr.3. Knyga: Žemaitijos Prisikėlimas 1d ., Žemaitijos Suvažiavimas 
Nr.4. Laisvalaikis.
Nr.5. DU POGRINDŽIAI NUO KORUPCIJOS: Jakutija 1980m. ir Čičėnija 1996m.
Nr.6. .
Nuotraukos