Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
KORUPCIJA

  
   POLITINĖ ir TEISINĖ KORUPCIJA: 

                      

 STRASB8RAS: 

STRASBŪRAS: 2007-04-12d.EUROPOS PARLAMENTO TARYBA:

Pravesto  Nr 150 protersto prieš Lietuvos korupciją, ES Komisijos pirmininkas pakvietė į Suvažiavimą, ir rekomendavo įkurti šią ANTIKORUPCINĘ PARTIJĄ:

 

 

TAČIAU DU TEISINGUMO MINISTRAI PIKTYBIŠKAI IGNORAVO 2010m. net Vilniaus apygardos teismo, ir Vyriausiojo administracinio teismo neginčijamą nutartį įregistruoti šią radikalią Antikorupcinę Konstitucinę Partiją. Todėl po 7 metų pasityčiojimo rengiame PASAULIO LIETUVIŲ STREIKĄ.

 

 

  STOP: VALSTYBĖS ir VERSLO ŽLUGDYMUI, VISUOMENĖS SKURDINIMUI:

 

 

  

 

 

 

 

 

      

                       VALSTYBINĖS KORUPCIJOS PASEKMĖS:

                                                 1995-2016 m.m.

                        Du kartus buvęs priverstiniame pogrindyje nuo LIETUVOS KORUPCIJOS:
                 Šiaurės Kaukaze ( per Čečėnijos karą) , ir Jakutijoje aukso  kasykloje:
                         Dokumentiniai įrodymai pateikti nuotraukų archyvuose.

 

                        LIETUVOJE MATERIALIAI ir MORALIAI DAUGIAUSIAI NUKENTĖJĘS NUO KORUPCIJOS.

                         ( Kadangi Valstybės vadovai 12 mėn. nereaguoja ( kaip ir  Ukrainos impotentinis

                         Prezidentas Janukovičius  kuris   ir susilaukė Maidano ) reiškia vadovai baigiantys 

                         kadencijas ne prieštarauja kad būtų įgyvendinta Konstitucijos 51 str. teisė, pravesti 

                         Pasaulio Lietuvių 72 val. įspėjamąjį  streiką dėl korupcijos likvidavimo.      

 

 

  

 NĖRA NEI TVARKOS NEI TEISINGUMO VALSTYBĖJE, kaip ir analogiškoje partijoje.


1. SKOLOS:     Lietuva skęsti milijardinėse skolose, tačiau apie tai valdžia vengia diskutuoti.
2..SKURDAS:  Apie 1 000 000 ( milijonas) gyventojų emigravo dėl skurdo, bado ir itin klaidingos  politikos.
3..KAIMAS:     SUSINAIKINO 4 200  Respublikos kaimai kurie būs išbraukti iš Registro.
4. NUŽMOGĖJIMAS: Tėvai paliko per 10 000 vaikų, tai skausmingas, ir žiaurus nužmogėjimas ir  jie Lietuvai ne dovanos.
5. TANKAI:Tačiau Valstybei svarbiau rūpi patręšę  Vokietijos  šarvuočiai už 500 000 EUR nei badaujanti visuomenė.
    Nuo ko ginsimės nuo Brėžnevo, Hrusčiovo, Azijos „pavasario“, nuo Rusijos  caro šešėlio–  kuriam Pabaltijis be naftos ir dūjų
   neįdomus, nes jam Sirijoje yra dydžiausi naftos klodai.
    Tai yra akyvaizdi sukarinto daktaro politinė aklavietė , kad finansiškai dar labiau nuskurdinti Visuomenę,
    bei kad likusi  Visuomenė sektų kitų emigrantų pėdomis.
5..KOMUNIZMO ŠOU: Seimui vadovavo muzikantas kuris sapnuodavo šizefreniškus sapnus apie Ivano vamzdį, kai kuriom
    savivaldybėms vadovauja fleitininkai, melžėjos. Kariuomenei du kart vadovauja komunistas ( po  avarijos Kaune žuvusių 2 žmonių) , daktaras.
    Todėl  nenustebsime kad ministerijoms pradėtų  vadovauti ginekologai, melžėjos, muzikantai..

6.PENSININKAI:  Kodėl Kūrę valstybę pensininkai  yra  priversti badauti skursti gaunant tik 204 eur?.
    Tai yra itin grubūs Konstitucijos pažeidimai, ko nemato Konstitucijos garantas....
    Akyvaizdus vaizdzialis, kad TSRS „raudonieji“  valstybę veda prie tyčinio bankroto.    

7.  VALSTYBEI NEREIKIA ŽMOGAUS. Reikia  tik senų šarvuočių.

     Kam tada mus saugo NATO kuriai  mokame milžiniškus  pinigus ?
     Jei nebūtų NATO, tad supelėjusių pėstininkų mašinų įsigijimo pirkimas būtų aktualesnis.

     MES UŽ SAUGUMĄ BE POLITINĖS KORUPCIJOS.
     Mes už emigrantų sugrąžinimą,  už masinę gamybos ir verslo plėtrą, už padorų gyvenimą.

8. TADAS BLINDA: Pasisako pieš  politinę ir teisinę korupciją, prieš pasienio traktoristus milijonierius.
    Nacionalizavimas korumpuotai šutvei neišvengiamas. Giežtai ir radikaliai pasisakome už šventą Lietuvos Respublikos Konstituciją,
    be korumpuotų įstatymų, po įstatyminių politinių Aktų  šou. Konstitucijos 7 str.

 

                                                                   ___________________________________________

 Nr1. Žemaitijos pasienis su Rusijos Kaliningrado ypatingąja zona.

 

      

                   

 

Pagėgių  savivaldybės Panemunė. Sovietskas. Šis RUS - LT tiltas pagimdė daug korumpuotų milijonierių...

 

Kiekvieną mėnesį pateiksime šokiruojančiusKORUPCIJOS FAKTUS
VISUOMENEI, ir GENERALINIAM PROKURORUI

 

 

1..PURVINA POLITIKA: Kaip kai kurie traktoristai tapo milijonieriais….ir net vos ne valstybės vadovais...,

 2.KORUMPUOTI BANKROTAI:Kaip “teisiškai” bankrotuoja įmonės bet ne jų vadovai. Sužinosite  kaip bankrutavusių įmonių pareigūnų statytiniai,   tampa turtuoliais, ir milijoinieriais…,

3.PINIGŲ PLOVYKLA: Kaip yra plaunami valstybės pinigai, ir duodami ciniški spaudimai oponentams Tarybos nariams…,

 

4.PASIENIO TEISĖTVARKOS “BANKROTAS:.Kodėl Tauragės apskrityje prieš korupciją “bankrutavo” STT, Policijos ir Prokuratūros struktūros ….?

5.TIESIOGIAI: Todėl Antikorupcinė Konstitucinė partija su Žemaitijos Visuomenės Parlamentu TIESIOGIAI ( pagal AKP statutą ) teiks  intriguojančią   
   juridinę informaciją tik Generalinei prokuratūrai ir J.E.Lietuvos Prezidentei, kartu reikalaujant dengusių aukštų pareigūnų atsakomybės.
   Įdomesnė informacija būs paviešinta: “ Vakaro žinios”, BE TABU –TV,

 

P.S. PASIENIO ŽUVIS GENDA NUO GALVOS:

 1. Pradėjus verslą Pagėgių  centre, netikėtai iš savivaldybės gavome politinį spaudimą, tai yra du administracijos raštus, atvykti prie 

  statinio dėl Akto surašymo, atseit dėl statinio netinkamos priežiūros, nors , statinys yra tvarkingai aptvertas ir prižiūrimas.
  Kai tuo tarpu rajone tikrai yra 19 apleistų pastatų tame tarpe Mero ir vicemero, tačiau šie tūzai yra nebaudžiami nes yra aukščiau įstatymo.

  2.O pasienio savivaldybės meras su administracija yra aukščiau įstatymo , nes broliukas dobiliukas yra Seimo pirmasis vicepirmininkas kolkas , ir
   prileistas prie slaptų dokumentų, galintis kontroliuoti ne tik  oponentus,bet ir gęsinti Pasienio gaisriukus, kol nėra naujo Generalinio prokuroro.
  Viena aišku, kad pasienio tvarkos ir teisingumo džiunglyne, nėra nei tvarkos nei teisingumo. Bet apie tai vėliau.
  Todėl pradedame reportažus nuo smulkių vaizdzialių..ir faktelių…nes užbaigsime rimtais įrodymais, kurie nebe garantuos valstybėje aukštų postų.
   O priešingai būsimieji vaizdzialiai kai kam padės priartėti prie Lukiškių aikštės rojaus…
 3.Kadangi kai kurie korumpuoti žąsinai patys užsirovė per parankinius…tad pradedame BE TABU KORUPCIJOS ŠOU ATIDARYMĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  Nr.2. IŠSIGIMUSI NEPRIKLAUSOMYBĖS  

           POLITIKA:

SEIMAS:

 Lietuvos bažnyčių davatkomis tikima daugiau nei Seimu, nes jie per 25 metus piktybiškai nepriima   itin reikalingų prokurorų,teisėjų    advokatų, ministrų, savivaldybės pareigūnų  ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS, ir Tautos Referendumo 100 000  Piliečių, įstatymų.
Daugumos  partijų  Valstybinė politika  yra degradavusi kaip ir buvusioje Ukrainoje iki Maidano , todėl ji keistina iš pagrindų.

 

Nr.3. ŽINIASKLAIDA  YRA TIK VERSLAS:

Antikorupcinės  Konstitucinės Partijos, ir  Žemaitijos Visuomenės Parlamento, pateiktą  juridinę informaciją per 5 metus nespausdino 55 įvairius 
prokuratūrų ir teismų dokumentus,ryšium su jais paruoštus straipsnius.
Todėl  kaip buvęs  leidėjas ir vyr.redaktorius patvirtinu kad tai yra sisteminė korupcija valdančiosios naudai   BNS vyr. redaktorius A. Račas buvo teisus pasakęs kad mūsų spauda yra korumpuočiausia ir prostitucinė, už ką ir buvo "suėstas"

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. ŠIS TSRS traukinys yra paruoštas  IŠTEMPTI KORUMPUOTĄ armiją politikų ir pareigūnus į SIBIRĄ...

Dūmai jau rūksta tik beliko sulaukti TAUTOS SURIRINKIMO Nr 170  

 

 

Nr.4. PROKURATŪRA:

Per 25 Nepriklausomybės metus susitikau asmeniškai su visais Generaliniais prokurorais ir juos pažįstu.
Nepastebėjau nė vieno profesionalo, kuris sugebėtų kontroliuoti regionų apygardos vyr. prokurorų darbą.

                                                                   -----------------------------------------------------

 

 

 

 

 Nr 5. ADVOKATŪRA:   
 1). Iš 2000 veidmainių armijos dvokatų "gimusių po po blato", Respublikoje yra tik apie 50 advokatų profesionalų.
  2). Advokatai yra teisėti TARPININKAI tarp Tavęs: prokuroro ir teisėjo.  Nuo čia TURĖTŲ  prasidėti Valstybės pagrindas.
       Tačiau atsiprašau kaip šio tinklapio redaktorius, kad tai yra netiesa, nes kai kurie "advokatėliai"  vietoj kliento sutartyje
       privalomų sąlygų pralaimėjus bylą  grąžinti dalį pinigų, tokio punkto net nerašo. Na ir čia dar tik smulkmena..., kai per 50 %
       pavyzdžiui už paimtus 6 000 eur, net neišrašo nei kvito, nei sudaro sutartį. Tai yra valstybinė  betvarkė, chaosas, LR STT
       nulinė veikla, kai vietoj valstybės Atkūrimo pagrindo, klesti KORUPCIJA, galima daeiti iki teisinės Valstybės bankroto.

        Nori nenori bet mes per PASAULIO IŠEIVIJOS GRANDIOZINĮ STREIKĄ pareikalausime operatyvios atsakomybės,
        Nacionalizuojant turtą įgytą per įvairias machinacijas.. 


 Nr 6.   POLICIJA:   Policija kol kas yra pažangiausia  Valstybės Visuomenės vidaus sergėtoja, kuri dirba už save ir prokuratūra  vykdydama  visus pavedimus už labai  mažą atlyginimą.  Tačiau pasidarė pasyvi ir ne aktyvi.

VRM sistemai  būtina 30 % pakelti atlyginimus.                    

          

Nr.7. ANTSTOLIAI:     

 

 

 

           Nekompetetingo Teisingumo ministro įteisintas reketas turi būti atšauktas, nes  ministras pažeidė LR Konstitucija  leisdamas reketuoti
            iki  400 procentų, nors nedirba jokio darbo, apart sekretorės siunčiamų grasinančių laiškučių.


           P.S. Artimiausiu metu išsireikalausime prakutusių antstolių nepagrįstai įgyto turto įrodymų patvirtinimus, siekiant areštuoti įtartinu būdu 
             įgytą turtą, Nacionalizuojant Tautos naudai.

                                

 Nr.8. Lietuvos Respublikos TEISMAI:     

 

           1).Respublikos teismuose daugiausia vyrauja tyčinis nekompetetingumas, šališkumas . Na ir sena  korumpuota draugystė tarp kai kurių teisėjų ir
               advokatų kurie liaudiškai sakant turi "autoriteteą", iš anksti žinantys kas ir kaip laimės bylą...
          2). Teismuose situacija beveik tragiška nes teisėjai nusižengdami įstatymams nevertina įrodymų "kažkieno " naudai" ,- na ir čia gaunasi
               savotiškas biznelis, nes reikiamas Žmogelis laimėjo bylą, nes teisėjui buvo aprasoję akiniai ir jis "nepastebėjo"  rimtų įrodymų.

          3). STOP. Vienok situacija gerėja tik Lietuvos Administraciniuose teismuose, nes  šios sistemos teisėjai  protingai, objektyviai ir daug maž
                sąžiningai   veda bylas , kadangi "teismų viršininkas" , tai yra  Lietuvos  Vyriausiojo Administracinio teismo pirmininkas  yra AUTORITETAS.
          4). PADĖKOS:   Todėl sekančiuose  straipsniuose ir komentaruose matysite ne tik  ŠEŠIAS PADĖKAS TEISĖJAMS, kurias reiškia ne bet kas
               o didžiausia Respublikos oponentė Antikorupcinė Konstitucinė partija.

                                                    

  Nr. 9.  EUROPOS TEISMAS

      TAI NEPATINKA KORUMPUOTIEMS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGŪNAMS:

      Pasaulio Lietuvos išeivijos grandiozinio būsimo Streiko Vilniuje dėl politinės ir teisinės korupcijos likvidavimo organizatorius: ANTIKORUPCINĖ   
      KONSTITUCINĖ PARTIJA padavė Lietuvą į Europos teismą. Ir ne vien čia kur Lietuva gali įtakoti...
      Jei šis teismas kartais apsiriktų....įtakojant Letuvos korumpuotiems klerkams, tai  pradėsime bado akciją prie Europos teismo ( antrą kartą)  ir   
      Briuselio biurokratinės ES Parlamento sienos, bet Lietuvoje kažkas tai turės iš vadovų atsakyti. 
      Mes tiek nedaug tenorime: teisingumo ir teisybės, pasodinant porą ministrų , na ir  korupciją dengusių keletą prokurorų.
      Iškeltos bylos įrodymai yra pateikti Prisistatymo Nr 1 lape, po kreipimosi į Valstybės vadovus ant Europos teismo firminio blanko.
      POLITINĖ PERSPEKTYVA: Mes siekiame kad sugrįžtų Pasaulio Lietuvos  išeivija, ir  kad itin greitai pakiltų ekonomika kaip Singapūre.

                                                                              ________________________________________                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO ĮRODYMŲ KOMISIJA:  Prokuratūrai, Seimui , Valstybinei kontrolei, LR Prezidentūrai.

Mosėdžio apylinkė-Šaukliai.
Salantų regioninio parko išgarsintame draustinio  džiunglyne,  Antikorupcinės Konstitucinės partijos, ir Žemaitijos Visuomenės
Parlamento delegacija surinko foto ir video įrodymus,  kurie atstos100 veidmainių advokatų, bei  10 neveiksmingų Klaipėdos
krašto "brėžnevinius"  prokurorus, 16 metų  negynusių   nei Valstybės intereso, nei nusikalstamai užvaldytų paveldėtojų
teisėto intereso. ( 2015-08-05)

 Kas 15 m. plauna pinigus Salantų reg. parke, ministerija ar ilgaamžiai bebrai  ?

Nr.10. IŠVADA: Galutinį žodį ištars PRIVALOMASIS TAUTOS SUSIRINIKIMAS

 ( euromaidanėlis Nr 2) kuris radikaliai pagal LR Konstituciją padės likviduoti politinę ir teisnę korupciją, sugrąžinant išvogtus milijardus, bei visus patraukiant atsakomybėn !!!