Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
LIETUVOS NACIONALINIS STREIKAS !

                                                  KVIETIMAS

      Į Lietuvos 72 val. NACIONALINĮ STREIKĄ likviduoti POLITINĘ ir TEISINĘ KORUPCIJĄ:

 
                                                                                                            

 

 

  

 

 

 

    TĖVYNĖ KVIEČIA VIENYTIS, KAD IŠSPRĘSTI STRATEGINES PROBLEMAS.

 

     I.    PO 25 m. NEPRIKLAUSOMYBĖS STAGNACIJOS PASEKMIŲ :

    1).KORUPCIJOS, 2).DIDŽIAUSIŲ SAVIŽUDYBIŲ EUROPOJE, 3).1 000 000 EMIGRACIJOS,

     4) SUŽLUGDYTOS EKONOMIKOS, 5) TYČINIO SKURDO6) PAŽEMINTŲ PENSININKŲ,

     7) SUKELTŲ BUITINIŲ IR MAISTO MOKESČIŲ ĮKAINIŲ, 8). JAUNIMO NUVERTINIMO,

     9). KLAIDINGOS VALSTYBĖS 16 MILIJARDŲ EUR SKOLOS, UŽ KĄ JAU NE TIK MES

         NEKALTI PILIEČIAI ESAME SKOLINGI , BET IR NEGIMĘ VAIKAI UŽ VALSTYBĘ.

    10). SEIMAS NEPRIĖMĖ NĖ VIENO REIKIAMO STRATEGINIO ĮSTATYMO PRIEŠ KORUPCIJĄ

 

      II. NUKENTĖJUSIEJI, ir OPONENTAI VIENYKIMĖS:

              

       Nr 1. STARTAS: 2015 -03-07d.

      KAUNAS. MITINGAS PRIEŠ TEISĖJŲ KORUPCIJĄ :                       

 

  I.    2015-03-07d. 13 -15  val. vietiniame Kauno m. Laisvės alėja 103 organizatorių mitinge, po pasisakymo prieš Kauno miesto
        kai kurių teismų teisėjų korupciją, svečiai iš Žemaitijos, Antikorupcinė Konstitucinė Partija , su Žemaitijos Visuomenės Parlamentu,         Mitingo  dalyviams   pateikė pasiūlymą balsuoti dėl PASAULIO LIETUVIŲ NACIONALINIO STREIKO paskelbimo 72 val. pradedant

        štabų kūrimą Lietuvoje ir užsienyje, buvo sutikti plojimais, ir prabalsuota 80 % teigiamai už PASAULIO LIETUVIŲ NACIONALINIO

        STREIKO paskelbimo atidarymą.
 
         Paskelbtas Pasaulio Lietuvių NACIONALINIS 72 val. STREIKAS prieš  POLITINĘ ir TEISINĘ KORUPCIJĄ:

  

  Nr.1. Siekiant sustabdyti valstybės nepagrįstą 17 milijardų 563 mil. 893 000 EUR įsiskolinimą
  Nr.2. Nes Tu jau esi skolingas valstybei 6 008 EUR.
  Nr.3. Ir dar esi skolingas 205 EUR palūkanų.
  Nr.4. Užkirsime kelią kad gimęs Valstybėje Žmogelis nebūtų korupcijai skolingas 6000 EUR.

            

 

 

     
 

 

 

 


                       

           

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

GERBIAMI LIETUVOS, ir PASAULIO LIETUVIAI RUOŠKIMĖS VISŲ PROFESIJŲ BENDRAM 
 NACIONALINIAM 72 val.SUSIRINKIMUI 170.

   Šis  tinklapis yra viso Pasaulio Lietuvių išlikimo nuosavybė, kuriame strateginiai tikslai būs papildomi kas mėnesį reaguojant į minimu į  
   Lietuvos Piliečių ir Pasaulio Lietuvių bendruomenės 100 EMIGRANTŲ sutampančius analogiškus pasiūlymus ir pastabas, siekiant radikaliai
   pažaboti politinę ir teisėtvarkos korupciją.

 

                                              VADOVAUTIS TIK TIESIOGINIAIS
                       LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS STRAIPSNIAIS:

    Lietuvos Respublikos  Konstitucija 7str., 36 str., 46 str., 51 str. nevaržomai suteikia galimybę streikuoti ginant socialinius ir

   ekonominius interesus, nes kaip tik, šiuo atveju susigyvenusi  politinė ir teisinė sistema su  korupcija, mūsų nebeatstovauja

   vienodai  teisingai.

 

    P.S. Mūsų išrinktieji tyčia , netyčia, ar iš baimės, ar nekompetetingumo, ar dengiant gilią korupciją, bet klaidingai be referendumo    
     suvaržė   Atkurtos Nepriklausomybės Konstitucijos streikų, ir laisvos nuomonės skleidimo, straipsnius.


  Tautos referendumai praignoruojami, valstybės strateginiai objektai parduodami pusvelčiui ir be Tautos referendumo, Lietuvos           duujos,  ir VĮ  lektros  bei UAB kompanijų TARPININKAI kraunasi milijonus nuskurdindami Tautą ir Valstybę. Verslas, gamyba, ir      

  kaimo bendruomenės verslai sužlugdyti, kai net pienas tapo už vandenį pigesnis.

   Prokuratūra ir teismai palaiko tik turtinguosius sluoksnius,bei reti teismo sprendimai prieš korupciją absoliučiai nevykdomi.

   Valstybė negerbia, ir tinkamai negina Žmogaus  Garbės  ir Orumo, į skundus neberaguojama o tik primityviai atsirašinėjama per 25 m.      

  Todėl visi privalome padėti Lietuvos Respublikos Prezidentuii būti tikru Tautos ir Valstybės Konstitucijos GARANTU, realiai :

  

Nr 2 STARTAS.  AMERIKA, EUROPA 15 MĖN. STEIGIAMI ŠTABAI PASAULIO LIETUVIŲ                              BENDRUOMENĖSE. 

 

Nr.3. STARTAS.  MASIŠKAS PASKUTINIS 5 METŲ PROSTITUCINĖS ŽINIASKLAIDOS  

                           KORUPCIJOS DENGIMAS NEATSPAUSDINANT 54 STRAIPSNIŲ.

                           2016-06-13d. 13v.30 min. SPAUDOS KONFERENCIJA TAUTAI:

                           Neatvyko po tris kartus oficialiai kviestos visos žiniasklaidos į

                           Klaipėdos m. (12 a. viešbučio restoraną ), kad paviešinti grupinę

                           valstybinė ir teisinę korupciją, bei sukviesti Tautą į susirinkimą

                           PRAIGNORAVO, nes veikia su turtuoliais ir turtuolių naudai.

                      B). Todėl ir  matote tik patriotinį  LAISVAS LAIKRAŠTIS  info, kuris

                           vienintelis išdrįso pranešti apie PRIVALOMĄ TAUTOS SUSIRINKIMĄ

 

                                TAUTOS SUSIRINKIMO TIKSLAI:

 

 Vadovaujantis LR Konstitucijos 51 str. KVIEČIAME į Nr 170 Pasaulio
 Lietuvių 72 val. Nacionalinį streiką TEISĖTAI VIENYTIS, legaliai  
 steigti Lietuvoje ir Pasaulio bendruomenėse Nacionalinio streiko štabus:

 

 

Nr1. LIKVIDUOTI POLITINĘ ir TEISINĘ KORUPCIJĄ:

             Tik nuo šio momento sugrįš išvogti milijardai eurų, ir atsiras Teisingumas ir Pagarba.
             Šiais pagrindais Pasaulio Lietuvių  bendruomenėse 15 mėnesių yra steigiami antikorupciniai štabai.

 

 

Nr.2. ATKURTI EKONOMIKĄ SUGRĄŽINANT 1 000 000 EMIGRANTŲ.

 Nr.3. PANAIKINTI STAGNACINĘ POLITINIŲ PARTIJŲ SISTEMĄ.

 Nr.4. ATSAKOMYBĖN VISUS PREMJERUS IR MINISTRUS DĖL 36 EUR

                  MILIJARD.NEPAGRĮSTOS VALSTYBĖS  SKOLOS:

                 ir teisėsaugos pareigūnus  kurie nekontroliavo: nei partijų, nei Premjerų, nei ministrų.             

 

Nr.5. PATRIOTINIS NACIONALINĖS ĮDĖJOS ĮGYVENDINIMAS:

                skurdo likvidavimas, privalomas jaunimo įdarbinimas nuo 500 eur, žymus buitinių  mokesčių sumažinimas, likviduojant

             energijos ir vandens paslaugų monopolininkus.

 

Nr.6. VERSLUI,GAMYBAI , ŽEMĖS ŪKIUI: taikyti ypatingą prioritetą

                 24 mėn. atleidžiant  30 % nuo visų valstybės skendimo gelbėjimo mokesčių.   

 

Nr.7. PALEISTI TURTUOLIŲ SEIMĄ 6 MĖN. LAIKOTARPYJE JEI:

               nepriims personalios atsakomybės: teisėjų, prokurorų, advokatų, ministrų, merų,  savivaldybės Tarybos narių, Generalinio

             prokuroro ,ir Tautos Referendumo sušaukimo klausimą pasirašant nuo 100 000 surinktų parašų, įstatymo, skubos tvarka.

  

Nr.8. ŽINIASKLAIDA: būtinas purvinos “prostitucinės”  žiniasklaidos 

              įvertinimas specialiuoju įstatymu dėl savanaudiškai suklaidintos Visuomenės  patraukimo baudžiamon atsakomybėn, be jokios               cenzūros suvaržymo. Visas žiniasklaidas  įpareigojant iki 100 žodžių nemokamai informuoti Visuomenę apie rengiamus            

               mitingus,  ir juose priimtas rezoliucijas,-  siekiant kikviduoti visapusišką korupciją.

              Šiuo atveju padoriąjai žiniasklaidai yra galimybė taikyti mokestines lengvatas.

              Šiandie Lietuvoje žiniasklaidos NEBĖRA, yra tik klaidinantis komercinis  verslas.

 

Nr.9.NACIONALIZAVIMAS: Privalomas įvairiose neskaidriose sferose.

 Nr.10. IŠ VALSTYBINIO REKETO-  NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMAS:  

            Per įvairias korumpuotas chemas dengiant teisėsaugai nusavinta per 100 000 įvairios  nuosavybės, ir dar blogiau įteisinant                       neskaidriame  vieningąjame Registrų centre.

             Šioje sferoje degradavusios teisėsaugos pareigūnai ne tik privedė Žmones prie didžiausių savižudybių Europoje, bet ir nuteikė  

             emigruoti 1 000 000  darbingos Visuomenės.

             Kai valstybėje per 25 metus beveik visose sferose įsišaknijo korupcija, nebeveikiant  Įstatymams Teisingumo naudai, prasideda  

             revoliucijos,  neramumai ir euromaidanai.

              Šiandieną  mes  praradome pasitikėjimą Valstybę,  todėl  ne tik vadovaujantis CPK  protingumo kriterijais, bet ir remiantis    

             šventos Konstitucijos  51str, 7str, 33 str. skubiai yra šaukiamas NEEILINIS TAUTOS SUSIRINKIMAS ,siekiant likviduoti

               politinę ir teisinę korupciją, atkurti realų teisingumą. Šiuo pagrindu būs išimtas leidimas.

 

 

 

 

                 

 

                                             

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

Laukai pažymėti * yra būtini.